Participativní rozpočet

Navzdory značnému ekonomickému dopadu koronavirové krize na rozpočet města jsme se rozhodli pro start participativního rozpočtu. Budeme rádi, když se vás do rozvoje Boskovic aktivně zapojí co nejvíce.

Zobrazit projekty na mapě

Jak to funguje?

1

Červenec – srpen 2020: Podávání návrhů

Začněte tím, že si prostudujete pravidla ročníku 2020. Můžete navrhnout pouze tři projekty, takže si své rozhodnutí dobře rozmyslete. V této fázi můžete projekty jak přidávat, tak i upravovat i mazat.

2

Září 2020: Vyhodnocení projektů

Všechny projekty, které splní schválená pravidla, budou posouzeny z hlediska technické a ekonomické proveditelnosti. Svůj projekt už nebudete moci upravit, pouze smazat.

3

Říjen 2020: Hlasování o nejlepších návrzích

Finální výběr proběhne formou hlasování občanů. Vítězný projekt či projekty budou vyhlášeny na začátku listopadu.


Podané návrhy

Pravidla ročníku