Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků
v podmínkách města Boskovice.
Číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010026

Participativní rozpočet

Navzdory značnému ekonomickému dopadu koronavirové krize na rozpočet města jsme se rozhodli pro start participativního rozpočtu. Budeme rádi, když se vás do rozvoje Boskovic aktivně zapojí co nejvíce.

Zobrazit projekty na mapě

Jak to funguje?

1

Červenec – září 2020: Podávání návrhů

Začněte tím, že si prostudujete pravidla ročníku 2020. Můžete navrhnout pouze tři projekty, takže si své rozhodnutí dobře rozmyslete. V této fázi můžete do 20. září projekty jak přidávat, tak i upravovat i mazat.

2

Září – říjen 2020: Vyhodnocení projektů

Všechny projekty, které splní schválená pravidla, budou posouzeny z hlediska technické a ekonomické proveditelnosti. Svůj projekt už nebudete moci upravit, pouze smazat.

3

Říjen – listopad 2020: Hlasování o nejlepších návrzích

Finální výběr proběhne formou hlasování občanů od 19. října do 22. listopadu. Vítězný projekt či projekty budou vyhlášeny na konci listopadu.

Každý přihlášený uživatel bude mít k dispozici dva hlasy, které bude moci přidělit dvěma různým projektům prostřednictvím tlačítka like v kartě projektu.


Podané návrhy

Pravidla ročníku