Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Participativní rozpočet

Spouštíme nový projekt. Jsme otevřeni nápadům na zlepšení.

Navzdory značnému ekonomickému dopadu koronavirové krize na rozpočet města jsme se rozhodli pro start již 2. ročníku participativního rozpočtu. Budeme rádi, když se do rozvoje Boskovic zapojí co nejvíce z vás.

Pokud nevíte, jak na podání projektu prostudujte si příručku pro podavatele nebo kontaktujte koordinátorku participativního rozpočtu.

Kontakt:
Ing. Aneta Sedláčková
✉: [email protected]
📞: 516 488 627

Podané návrhy

Někteří z vašich krajanů už přispěli svými návrhy, podívejte se na jejich nápady.

Odstranění výjimky pro vjezd do odpočinkové zóny v horní části náměstí

Odstranění výjimky pro vjezd do odpočinkové zóny v horní části náměstí

Otevřít Odstranění výjimky pro vjezd do odpočinkové zóny v horní části náměstí

Jak to funguje?

1.

Květen - Červen 2021: Podávání návrhů

Začněte tím, že si prostudujete výzvu a pravidla 2. ročníku 2021 PaRo Boskovice. Můžete navrhnout pouze 3 projekty, takže si své rozhodnutí dobře rozmyslete. 

Přidejte návrh
2.

Červenec - Srpen 2021: Vyhodnocení projektů

Všechny projekty, které splní schválená pravidla, budou posouzeny z hlediska technické a ekonomické proveditelnosti. Svůj projekt už nebudete moci upravit, pouze smazat.

Přidejte návrh
3.

1.9. - 10. 10. 2021: Hlasování o nejlepších návrzích

Finální výběr proběhne formou hlasování občanů. Každý z vás bude moci vybrat jeden projekt, který nejvíce pomůže k zlepšení života v Boskovicích. Hlasovat můžete elektronicky nebo písemně formou anketního lístku.

Menu