Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků
v podmínkách města Boskovice.
Číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010026

Vaše Boskovice. Podle vás.

Spouštíme nový projekt. Jsme otevřeni nápadům na zlepšení.

Aby se lidem ve městě dobře žilo, musí se v něm cítit doma. Chceme proto, abychom všichni dohromady tvořili budoucnost Boskovic. Nesouhlasíte s něčím? Nenechávejte si svůj názor pro sebe! Máte lepší nápad? Sem s ním, ať o něm ví i vaši sousedé!

24

Projektů na zlepšení vašeho života

Zobrazit na mapě
5

Ucelených strategických oblastí

Prohlédnout strategii

Vytváříme si svou vlastní strategii. Nejsme definováni tím, co dělají či nedělají ostatní.

Dobrá strategie by měla být připravená na všechny scénáře. A to i na ty krizové. Není to jen „zásobník“ projektů. Je to ucelený plán vytvořený k dosažení ať už jednoho konkrétního, nebo i více cílů. Základem všeho je naše společná vize, jak by měly Boskovice vypadat v budoucnosti. Strategie nám určuje cestu, jak tuto vizi naplnit.