Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

O projektu

Slovo patrona

Nikdy se sice nepodaří, aby se s jakýmkoliv rozhodnutím ztotožnili všichni a všem se líbilo. Přesto je důležité co nejvíce spolu komunikovat a vést diskuze za účelem dosažení našich cílů. Toho se nám podaří pouze s podporou Vás, našich občanů. Žijeme v demokratické společnosti, rozhodování o budoucím směřování není úkolem pouze zastupitelů města. Každý občan má možnost přispět svým názorem, neboť bez Vás by Boskovice nebyly Boskovicemi.

— František Dohnálek

PinCity Boskovice

Naše město zanedlouho oslaví 800 let své existence a za tuto dobu prošlo velkými změnami. Stalo se z nás krásné, prosperující a kulturně aktivní město plné spokojených občanů. V současné době je naším úkolem se postarat o jeho budoucí rozvoj, aby se tu i další generace cítily tak dobře jako my nyní.

PinCity je komplexní platforma pro občanskou spolupráci v procesu strategického plánování, která díky srozumitelné prezentaci záměrů města umožňuje lépe a rychleji využít potenciálu aktivních obyvatel.

Usilujeme o vyplnění komunikačního prostoru mezi vedením měst a jejich obyvateli.Jde nám o podporu občanských iniciativ a zajištění tvůrčí spolupráce mezi jednotlivými zájmovými skupinami. Věříme, že participace je jednoznačný trend a nový způsob, jak řídit město. Základem je otevřenost obce a zapojení jejich obyvatel. Ruku v ruce. Společně.

Zajímá Vás, jaká je kvalita ve městě ve srovnání s ostatními? Podívejte se na stránky Indexu kvality života.

Kontakty

Správce aplikace

Ing. Jaroslav Parma

[email protected]

Moderátor diskuzí

Ing. Aneta Sedláčková

[email protected]

Máte-li nápad, jak vylepšit funkčnost této aplikace, budeme vděčni za váš námět. Náměty posílejte na adresu [email protected]
Menu